#

O Katedri

Katedra za meteorologijo na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani skrbi za kvalitetno in celovito visokošolsko šolanje in izobraževanje na področju meteorologije v Sloveniji. Poleg izobraževanja bodočih meteorologov se v okviru katedre izvajajo predavanja tudi za študente drugih študijskih programov na ostalih fakultetah, kjer je znanje meteorologije pomembno. Poleg izobraževanja se v okviru katedre izvaja tudi veliko znanstvenoraziskovalnega dela iz različnih podpodročij meteorologije.

img

O študiju meteorologije

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je edina ustanova v Sloveniji, kjer poteka enovit študij meteorologije na vseh treh stopnjah. Študij meteorologije je ozko povezan s študijem fizike, s katerim deli vse osnovne predmete fizike in matematike. V višjih letnikih je študij osredotočen na uporabo pridobljenih znanj za opis dogajanja v ozračju. Drugostopenjski študij nadgradi bazična znanja in praktične sposobnosti iz prve stopnje in usposobi magistre meteorologije, ki so sposobni numeričnega modeliranja in napovedovanja atmosferskih procesov. Med študijem študent pridobi tudi splošno uporabna znanja (npr. računalniška), ki so iskana tudi izven osnovnih področij meteorologije in fizike, kar poveča razpon zaposlitvenih možnosti.


Več informacij o študiju meteorologije in poklicu meteorologa je na voljo na spletni platformi Meteorolog.si

Tam so zbrane ključne informacije povezane s strokovnim področjem meteorologije v Sloveniji. Med drugim je na platformi možno poiskati osnovne podatke o poklicu in izobraževanju, prebrati intervjuje s posameznimi strokovnjaki meteorološke stroke ter pregled aktualnih dogodkov in objav s področja meteorologije.


Za morebitna vprašanja smo dosegljivi tudi preko emaila Meteorologija@fmf.uni-lj.si

Študij meteorologije na 1. in 2. stopnji poteka v okviru meteorološke smeri na programu Fizika:


povezava na podroben opis programa I bolonjske stopnje Fizika povezava na podroben opis programa II bolonjske stopnje Fizika
img

Raziskave

Naša skupina je raziskovalno aktivna na različnih podpodročjih meteorologije. Na primer, ukvarjamo se z atmosfersko dinamiko in cirkulacijo, razvojem numeričnih modelov za napovedovanje vremena, uporabo metod strojnega učenja v meteorologiji, ekstremnimi vremenskimi dogodki ter s podnebnimi spremembam in njihovimi posledicami. Raziskovalno delo poteka v sodelovanju z drugimi raziskovalci s priznanih mednarodnih raziskovalnih institucij in univerz. V Sloveniji tesno sodelujemo tudi z Agencijo Republike Slovenije za okolje. Svoje raziskovalne rezultate redno objavljamo v priznanih mednarodnih znanstvenih revijah in vodimo ali sodelujemo v številih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih.

img