Katedra

Katedra za meteorologijo Fakultete za matematiko in fiziko izvaja edini izobraževalni program na področju meteorologije v Sloveniji na vseh treh stopnjah bolonjskega izobraževalnega sistema. Geofizikalne vsebine dajejo širši pregled tudi preko drugih področij geofizike in tako možnost dela na interdisciplinarnih problemih. Po uspešno zaključeni drugi stopnji je diplomant usposobljen tudi za zahtevno delo pri numeričnem modeliranju dogajanj v ozračju. (več o študiju).

Poleg izobraževanja je katedra vključena v različne raziskovalne in aplikativne projekte. Aktualna raziskovalna področja Katedre za meteorologijo vključujejo dinamiko ozračja na različnih skalah, modeliranje kvalitete zraka, analizo satelitskih meritev padavin in njihovo verifikacijo v modelih, asimilacijo atmosferskih podatkov in regionalno modeliranje klime. (več o raziskavah).

Trenutne vremenske razmere

Zadnji podatki ob 2019-05-08 13:58:04 CET (UTC+1), brez upoštevanja poletnega časa.

Temperatura Rel. vl. Zračni tlak Pad. 1h Pad. 24h
16.4 °C NA % 976.6 hPa 0.0 mm 0.0 mm
Hitrost vetra Smer vetra Sončna obsevanost
7.7 m/s Z (274o) 564 W/m2
Avtomatska vremenska postaja se nahaja na Fakulteti za matematiko in fiziko. Opis postaje in meritev. Grafi podatkov za zadnje tri dni. Vrednosti podatkov v 5 minutnem intervalu za zadnjih šest mesecev.

Vremenska napoved


Napoved
Vremenska napoved v realnem času je rezultat aktivnosti Katedre za meteorologijo v okviru Centra odličnosti VESOLJE-SI in sodelovanja z Agencijo RS za okolje. Cilj projekta je razvoj novih prognostičnih produktov na visoki prostorski ločljivosti za potrebe CO VESOLJE-SI. Več.

Študij

Fakulteta za matematiko in fiziko UL je edina ustanova v Sloveniji, kjer poteka enovit študij meteorologije na vseh treh stopnjah. Študij meteorologije je ozko povezan s študijem fizike, s katerim deli vse osnovne predmete fizike in matematike. V višjih letnikih je študij osredotočen na uporabo pridobljenih znanj za opis dogajanja v ozračju in v oceanih. Drugostopenjski študij nadgradi bazična znanja in praktične sposobnosti iz prve stopnje in usposobi magistre meteorologije, ki so sposobni numeričnega modeliranja in napovedovanja atmosferskih procesov. Med študijem študent pridobi tudi splošno uporabna znanja (npr. računalniška), ki so iskana tudi izven osnovnih področij meteorologije in fizike, kar poveča razpon zaposlitvenih možnosti. Več o študiju meteorologije.