prof. dr. Jože Rakovec (v pokoju, a še sodeluje pri pedagoškem procesu)


E-mail: Joze.Rakovec@fmf.uni-lj.si
Tel: +386 1 4766 663

Jože Rakovec je univerzitetni diplomirani meteorolog (1971), z znanstvenim magisterijem (1977) in doktoratom znanosti s področja meteorologije (1981). Prav na začetku se je za nekaj mesecev zaposlil v meteorološki službi takratnega HMZ, v oddelku za čistost zraka, potem pa je bil ves čas zaposlen na Univerzi v Ljubljani - najprej kot asistent, potem pa kot učitelj: je redni profesor in predstojnik Katedre za meteorologijo na Oddelku za fiziko Fakultete za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani.

Učil je glavne predmete, ki jih poslušajo študenti meteorologije na UL FMF: Osnove meteorologije, Dinamično meteorologijo, Analizo in prognozo vremena, Fizikalno meteorologijo in še nekatere druge. Učil je, ali pa še uči tudi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (študente vodarstva), na Fakulteti za strojništvo (študente letalstva), na Filozofski fakulteti (študente geografije), na Zdravstveni fakulteti (študente sanitarnega inženirstva) ter na Univerzi v Novi Gorici (študente varstva okolja). Po uvedbi bolonjskega načina študija je na FMF na prvi stopnji učil Vremenske sisteme, Meteorološka opazovanja in inštrumente ter vodil Meteorološki praktikum, na drugi medfakultetni bolonjski stopnji pa v okviru medfakultetnega (UL FGG, UL FMF in UL NTF) študija Geofizike Fiziko atmosfere ter skupaj s prof. Igorjem Poberajem Zaznavanje ozračja; bil je je tudi koordinator tega medfakultetnega študija. Učil je tudi na doktorskem študiju na FMF (meteorologe) ter na Univerzitetnem doktorskem študiju Varstva okolja (pri tem študiju je koordinator za področje naravoslovja) ter občasno še kje.

Raziskovalno se je ukvarjal predvsem z mezometeoroškimi dogajanji, tudi v povezavi z varovanjem zraka pred onesnaževanjem in sicer največ z numeričnim modeliranjem dogajanj v ozračju v mezo-skali. Za svoje raziskovalno delo je dobil tudi nagrado iz Sklada Borisa Kidriča. Opravil je na desetine ekspertiz in vodil tudi več skupinskih raziskav. Bil je vključen v raziskovalni program Astrofizika in fizika atmosfere na FMF ter z manjšim deležem v Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije. Tri mandatna obdobja je predsedoval Tehničnemu komiteju COST za meteorologijo.

Oktobra 2014 se je upokojil, toda še vedno sodeluje pri pedagoškem procesu: na FMF v šolskem letu 2014-2014 predava Dinamično meteorologijo II, Vremenske sisteme, Meteorološka opazovanja in instrumente in Daljinsko zaznavanje atmosfere. Še naprej zastopa FMF pri doktorskem študiju Varstva okolja in je član Sveta tega študija. Je član uredniškega odbora znanstvenega časopisa Geofizika.

Bibliografija

Popravek k članku v Renewable Energy: Povezava