Napoved kakovosti zraka Katedre za meteorologijo in CO VESOLJE-SI


Tip karte:


Opis produktov:

Napoved se računa vsak dan z začetkom ob 00 UTC (Universal Time Coordinated) za dva dni (+48 ur) naprej. Vsi prognostični produkti so narisani v časovni skali UTC in jim je potrebno dodati 2 uri, kadar v Sloveniji velja poletni čas, ter 1 uro, kadar velja zimski čas. Rezultati so predstavljeni vsako uro.
Napoved onesnaževal pri tleh: Prikazane so koncentracije v enotah µg/m3.

Zadnje izmerjene koncentracije onesnaževal in zakonsko predpisane mejne vrednosti so dostopne na spletni strani Agencije RS za okolje (Zadnje urne in dnevne koncentracije onesnaževal).

Napoved kakovosti zraka se računa z modelom WRF/Chem in je rezultat aktivnosti Katedre za meteorologijo znotraj Centra odličnosti VESOLJE-SI in sodelovanja z Agencijo za okolje Republike Slovenije. Cilj projekta je razvoj novih prognostičnih produktov na visoki prostorski ločljivosti za potrebe CO VESOLJE-SI. Več.

Rezultati simulacij so informativne narave in predstavljajo podlago za nadaljne raziskovalno delo.

Objavljeno v:
ŽABKAR, Rahela, HONZAK, Luka, SKOK, Gregor, FORKEL, R., RAKOVEC, Jože, CEGLAR, Andrej, ŽAGAR, Nedjeljka. Evaluation of the high resolution WRF-Chem (v3.4.1) air quality forecast and its comparison with statistical ozone predictions. Geoscientific model development, ISSN 1991-959X, 2015, vol. 8, no. 7, str. 2119-2137. Povezava do članka