O meritvah avtomatske meteorološke postaje na FMF

Avtomatska meteorološka postaja se nahaja na dvorišču FMF kjer se nahajajo tudi merilniki za temperaturo, vlažnost in padavine. Inštrumenta za veter in sončno sevanje se nahajata na strehi stavbe FMF.

Opis merjenih količin:

  • Temperatura: meri se temperatura na višini 2 m nad tlemi
  • Relativna vlaga: meri se relativna vlaga v procentih na višini 2 m nad tlemi
  • Zračni tlak: meri se zračni tlak na lokaciji postaje izražen v milibarih
  • Padavine: meri se količina padavin bodisi v zadnji uri ali zadnjih 24 urah. Količina padavin je izražena v višini stolpca vode (v milimetrih). Če padejo padavine z trdi obliki (sneg, toča) še najprej počaka da se ledeni delci stopijo (inštrument je ogrevan) in pretvorijo v vodo.
  • Veter: meri se hitrost in smer vetra. Hitrost je izražena v enotah m/s. Smer je izražena v azimutu smeri iz katere veter piha (npr. 90° pomeni vzhodnik - veter piha iz smeri vzhoda). Za lažjo predstavitev je na določenih mestih smer vetra iz azimuta že pretvorjena v kardinalne smeri iz katere veter piha. Vseh kardinalnih smeri je 16. Med štirimi glavnimi (S,V, J,Z - sever, vzhod, jug in zahod) se definirajo štiri vmesne (SV, SZ, JV in JZ - severo-vzhod, ...). Med vsemi temi pa se definira še dodatnih osem - npr. SSV, ki se nahaja med severom in severo-vzhodom. Prikaže se tista kardinalna smer katera najbolj ustreza smeri iz katere piha veter.
  • Sončna obsevanost : meri se trenutna moč sončnega obsevanja izražena v W/m2. Sončno obsevanje je skupna moč kratkovalovnega (sončnega) sevanja - torej direktnega sončnega in difuznega sevanja - ki pade na horizontalno površino.