Kontaktni podatki

Katedra za meteorologijo
Fakulteta za matematiko in fiziko
Jadranska 19
SI - 1001 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 1 476 65 00
Fax: +386 1 251 72 81
Email: Meteorologija@fmf.uni-lj.si

Podatki o kontaktih osebja katedre se nahajajo na osebnih straneh.