Srednješolski projekt "Burja v Vipavski dolini”

Na Katedri za meteorologijo smo sodelovali v projektu Slovenija iz vesolja Centra odličnosti Vesolje-SI. V okviru projekta so dijaki 12 slovenskih srednjih šol v raziskovalnih nalogah obravnavali različne teme s področij astrofizike, meteorologije, daljinskega zaznavanja, tehnologij in materialov. Katedra za meteorologijo se je v projekt vključila skupaj s Škofijsko gimnazijo Vipava z raziskovalno nalogo "Burja v Vipavski dolini, kot jo vidijo sateliti, prognostični modeli in ljudje".

V projektu smo primerjali satelitska in klasična opazovanja burje, prav posebej pa smo se osredotočili na izvajanje novih meritev burje v smeri pravokotno na Vipavsko dolino. Na petih lokacijah v dveh linijah prečno na Vipavsko dolino smo postavili merilnike jakosti vetra, rezultati meritev pa so nam omogočili vpogled v procese, ki se dogajajo, ko se zrak spušča po pobočju hriba in zaradi katerih v burji nastajajo sunki vetra. Rezultate meritev smo uporabili za verifikacijo napovedi burje prognostičnega modela WRF ter jih primerjali z že obstoječimi meritvami v dolini vzdolž hitre ceste (merilna mreža DARS).

Rezultate svojega dela (poster 1, poster 2) so dijaki predstavili tudi na konferenci o malih satelitih v Portorožu (Small Satellites Systems and Services – 4S Symposium 2012).

 

Obisk dijakov škofijske gimnazije Vipava na FMF

Lokacije merilnikov vetra v okolici Vipave

Merilnik vetra v bližini Budanj