Aktualne znanstvene publikacije

Na tej strani predstavljamo aktualne znanstvene publikacije meteorološke skupine.

 • Vabljeni članek s pregledom novejših rezultatov o asimilaciji meteoroloških podatkov v tropskih predelih:
  Žagar, N., 2011: Multivariate data assimilation in the tropics by using equatorial waves. Pure and Appl. Geophys, special topical issue on "Data Assimilation and Its Applications", DOI: 10.1007/s00024-011-0375-2. (povzetek)
 • Nova klimatologija Intertropske konvergenčne cone:
  Žagar, N. et al., 2011: Climatology of the ITCZ derived from ERA Interim reanalyses. J. Geophys. Res., 116, D15103, doi:10.1029/2011JD015695. (povzetek)
 • Lastnosti prognostičnih napak:
  Žagar, N. et al., 2011: Balance of the background-error variances in the ensemble assimilation system DART/CAM. Mon. Wea. Rev., 139, 2061-2079. (povzetek)
 • Spektri energije ozračja:
  Terasaki, K. et al., 2011: Energy Spectra of Rossby and Gravity Waves. SOLA, 7, 45-48. (povzetek)
 • O uporabi satelitskih opazovanj v meteorologiji:
  Rakovec, J. in Žagar, N., 2011: Kaj vse za potrebe napovedovanja in opazovanja vremena in klime merimo s satelitov. V: Kuhar, Miran (ur.). Raziskave s področja geodezije in geofizike 2010: zbornik predavanj. V Ljubljani: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2011, str. 69-72. (pdf)
 • O regionalnem modeliranju klime na visoki ločljivosti:
  Žagar, N., Rakovec, J., Skok, G. in Honzak, L., 2011: Izzivi regionalnega klimatskega modeliranja. V: Kuhar, Miran (ur.). Raziskave s področja geodezije in geofizike 2010: zbornik predavanj. V Ljubljani: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2011, str. 69-85. (pdf)
 • Verifikacija padavin v regionalnem klimatskem modelu s pomočjo satelitskih opazovanj padavin:
  Skok, G., J. Tribbia and J. Rakovec, 2010: Object-Based Analysis and Verification of WRF Model Precipitation in the Low- and Midlatitude Pacific Ocean. Monthly Weather Review, 138(12), 4561–4575. (povzetek)
 • Modeliranje onesnaženja v Sloveniji:
  Žabkar, R., Rakovec, J. and D. Koračin, 2010: The roles of regional accumulation and advection of ozone during high ozone episodes in Slovenia : a WRF/Chem modelling study. Atmospheric Environment, 45 (5), 1192-1202. (povzetek)