Nova doktorja meteorologije

Dva nova doktorja meteorologije sta pred kratkim uspešno zagovarjala svoje doktorsko delo opravljeno pod mentorstvom prof.dr. Nedjeljke Žagar.

28 septembra je Matic Šavli uspešno zagovarjal svoj doktorat z naslovom "Asimilacija satelitskih opazovanj vetra z Dopplerjevim lidarjem v mezoskalni model". Satelit Aeolus Evropske vesoljske agencije je zgodovinski korak v razvoju tehnologij za opazovanje atmosferskih gibanj iz vesolja. Njegovo izstrelitev konec avgusta so spremljali raziskovalci in operativne meteorološke službe po celem svetu. Med delom na svoji doktorski dizertaciji je Matic Šavli kot prvi preučeval, ali je smisleno nove meritve, predvidene predvsem za globalne modele, uporabiti tudi v prognostičnih modelih za omejeno območje.
Disertacija je dostopna na http://www.fmf.uni-lj.si/~zagarn/downloads/Disertation_MaticSavli.pdf

Dne 2. oktobra je Žiga Zaplotnik uspešno zagovarjal svoj doktorat z naslovom "Sklopitev aerosolov, vlage in vetra v štiridimenzionalni variacijski asimilaciji opazovanj za numerično napovedovanje vremena". V svojem doktorskem delu je Žiga analiziral, kako uspešna je štiridimenzionalna variacijska asimilacija (4D-Var) za pridobitev polja vetra z asimilacijo časovnih nizov meritev vlage in aerosolov v poenostavnjeni prognostični model. Raziskal je občutljivost rezultatov 4D-Var na številne parametre kot so časovna in prostorska gostota ter napake opazovanj, nelinearnost toka in zanesljivost uporabljenih predpostavk pri modeliranju kovariančnih matrik za asimilacijo 4D-Var. Model razvit v okviru doktorskega dela je eden izmed prvih, ki uporablja vlago v poenostavnjenem modelu, ki omogoč razvoj in testiranje novih idej za 4D-Var.
Disertacija je dostopna na http://www.fmf.uni-lj.si/~zagarn/downloads/Disertation_ZigaZaplotnik.pdf

AttachmentSize
Matic_defense.jpg323.73 KB
Ziga_defense.jpg261.96 KB