Seminar: dr. Gregor Skok: Radarska detekcija toče

Torek, 11. april 2017, ob 11.15
Predavalnica F6, 1. nadstropje, FMF, Jadranska 19, Ljubljana

V okviru internega seminarja na katedri za meteorologijo nam bo predaval dr. Gregor Skok. Seminar je odprt za vse obiskovalce, predvsem pa je namenjen magistrskim študentom.

Povzetek:

V seminarju bom predstavil procese ki vodijo v nastanek toče in osnovne ideje kako lahko iz radarskih meritev pridobimo informacije o toči. Opisal bom tudi najpogosteje uporabljene algoritme za radarsko detekcijo toče. Pri tem bom izpostavil glavne probleme in negotovosti, ki radarsko detekcijo toče otežujejo. Predstavil bom glavne rezultate različnih projektov in zaključnih nalog, ki so bili narejene na to temo v okviru katedre za meteorologijo.