Seminar: dr. Gregor Skok: Radarska detekcija toče

Tuesday, 11th April 2017, 11.15
Room F6, 1st floor, FMF, Jadranska 19, Ljubljana

Meteorology Group will host a seminar presented by dr. Grego Skok. The target audience are masters students but everyone is kindly invited. The seminar will be in Slovene.

Abstract:

V seminarju bom predstavil procese ki vodijo v nastanek toče in osnovne ideje kako lahko iz radarskih meritev pridobimo informacije o toči. Opisal bom tudi najpogosteje uporabljene algoritme za radarsko detekcijo toče. Pri tem bom izpostavil glavne probleme in negotovosti, ki radarsko detekcijo toče otežujejo. Predstavil bom glavne rezultate različnih projektov in zaključnih nalog, ki so bili narejene na to temo v okviru katedre za meteorologijo.