Vremenska napoved Katedre za meteorologijo in CO VESOLJE-SI


Tip karte:


Opis prognostičnih produktov:

Napoved se računa vsak dan z začetkom ob 18 UTC (Universal Time Coordinated) za dva dni (+48 ur) naprej. Vsi prognostični produkti so narisani v časovni skali UTC in jim je potrebno dodati 2 uri, kadar v Sloveniji velja poletni čas, ter 1 uro, kadar velja zimski čas. Rezultati so predstavljeni vsake 3 ure.
Napoved po krajih: Čas napovedi je v UTC. Npr. "Po18" je napoved za ponedeljek ob 8 uri zvečer po poletnem času (kar je 6 zvečer po UTC). Zračni tlak je tlak preračunan na nivo morja (tlak, ki bi ga določena lokacija imela, če ne bi bilo orografije). Padavine so predstavljene kot skupne padavine v eni uri.
Karte padavin: Narisane so skupne padavine v obdobju treh ur pred terminom za katerega karta velja. Npr. karta padavin za "torek 06 UTC" je napoved skupnih padavin za torek zjutraj med 5. in 8. uro (po poletnem času oz. med 3 in 6 uro po UTC). Različne barve predstavljajo količino padavin v milimetrih. Npr. 5 mm padavin v treh urah pomeni, da bo v treh urah padlo 5 litrov dežja na kvadratni meter.
Karte vetra: Veter je narisan na višini 10 m nad tlemi ter na nadmorskih višinah 750, 1500, 2500 in 5000 m. Poleg dolžine tudi barva vektorja predstavlja hitrosti vetra: glede na barvno skalo v metrih na sekundo.
Karte temperature: Različne barve predstavljajo temperaturo v stopinjah Celzija kot je definirano na barvni skali pod sliko.

Vremenska napoved je rezultat aktivnosti Katedre za meteorologijo znotraj Centra odličnosti VESOLJE-SI in sodelovanja z Agencijo za okolje Republike Slovenije. Cilj projekta je razvoj novih prognostičnih produktov na visoki prostorski ločljivosti za potrebe CO VESOLJE-SI. Več.