O študiju meteorologijeŠtudentje meteorologije na ogledu
meteorološkega radarja na Pasji ravni.

Fakulteta za matematiko in fiziko UL je edina ustanova v Sloveniji, kjer poteka enovit študij meteorologije na vseh treh stopnjah. Študij meteorologije je ozko povezan s študijem fizike, s katerim deli vse osnovne predmete fizike in matematike. V višjih letnikih je študij osredotočen na uporabo pridobljenih znanj za opis dogajanja v ozračju in v oceanih. Drugostopenjski študij nadgradi bazična znanja in praktične sposobnosti iz prve stopnje in usposobi magistre meteorologije, ki so sposobni numeričnega modeliranja in napovedovanja atmosferskih procesov. Med študijem študent pridobi tudi splošno uporabna znanja (npr. računalniška), ki so iskana tudi izven osnovnih področij meteorologije in fizike, kar poveča razpon zaposlitvenih možnosti.

Več informacij o študiju meteorologije je na voljo v letaku (povezava) za morebitna vprašanja pa smo dosegljivi tudi preko emaila Meteorologija@fmf.uni-lj.si.

Študij meteorologije na 1. in 2. stopnji poteka v okviru meteorološke smeri na programu Fizika:

Povezave na spletne strani z izobraževalno vsebino: